Menu

Le Portrait de Dorian Gray

17/02/2018 au Théâtre de Propriano


Le Portrait de Dorian Gray
Par la magie d’un vœu, Dorian Gray conserve la grâce et la beauté de sa jeunesse. Seul son portrait vieillira. Le jeune dandy s’adonne alors à toutes les expériences. Wilde nous lance dans une quête du plaisir et de la beauté sous toutes ses formes, belles ou atroces ; l’art n’a rien à voir avec la morale. L’œuvre la plus personnelle de Wilde, il en disait : « Dorian Gray contient trop de moi-même, Basil est ce que je pense être, Harry ce que les gens pensent que je suis et Dorian ce que j’aurais aimé être en d’autres temps. ».   Une tragédie sociale et existentielle enlevée et remarquablement jouée!
 
Da a magia di un votu, Dorian Gray si cunserva a grazia è a biddezza di a so ghjuventù. Solu u so ritrattu invichjarà. U ghjòvanu biddaghju s’alampa tandu à ogni spirienzi. Wilde ci prughjetta in una questa di u piaceri è di a biddezza d’ogni maneri, beddi o atroci ; l’arti ùn hà nudda à chì veda cù a murali. L’òpara a più parsunali di Wilde, ni dicia : « Dorian Gray cunteni troppu di mè stessu, Basil hè ciò ch’eiu pensu di essa, Harry ciò chì a ghjenti pènsani ch’è socu è Dorian ciò ch’eddu mi saria piaciutu d’essa in altri tempi! ».
  Una tragedia suciali è esistenziali sgualtra è intalpritata di primura!
 


Facebook

U dettu di u Presidente

U dettu di u Presidente

U dettu di u Presidente
La Collectivité de Corse met à disposition de la jeunesse ce chéquier « Pass Cultura » pour faciliter l’accès à la culture au plus grand nombre. Gratuit et prêt à l’emploi, ce chéquier est intégralement financé par notre Collectivité dans le cadre de sa politique culturelle. Concert, cinéma, théâtre, danse, patrimoine…
Più chè mai, chi a ghjuventù alzi lu visu Grazia à a mossa culturale isulana !

Gilles SIMEONI
Présidente di u Cunsigliu Esecutivu


Contact

Contact

Gestionnaire du Dispositif «Pass-Cultura»
Collectivité de Corse
Service de l'Ingénierie Culturelle
Villa Ker Maria 20200 Ville di Pietrabugno